Hội đồng nhân dân

Xem thêm
Năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng huyện Đông Hưng đã nỗ lực khắc phục, hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới.
24/04/2020
Nội dung chất vấn, thảo luận tại kỳ họp là hoạt động quan trọng của Hội đồng nhân dân; được coi là hình thức giám sát trực tiếp của đại biểu Hội đồng nhân dân đối với các cơ quan, cá nhân khi được chất vấn nhằm giải đáp, làm rõ trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ theo thẩm quyền, đồng thời giúp đại biểu Hội đồng nhân dân thể hiện trách nhiệm của mình trước cử tri và nhân dân.
24/04/2020
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy khóa 9 và cao đẳng chính quy khóa 25Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy khóa 9 và cao đẳng chính quy khóa 25Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy khóa 9 và cao đẳng chính quy khóa 25
24/04/2020
about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ ĐÔNG TRUNG

1. Vị trí địa lý :
  Đông Trung là 1 trong 32 xã, thị trấn của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
- Phía Đông giáp xã Đông Hoàng, Đông Xuyên
- Phía Tây giáp Tây Ninh
- Phía Nam giáp xã Đông Phong
- Phía Bắc giáp Đông Quý
2. Lịch sử hình thành :
Xã  Đông Trung được thành lập  năm 1955 
3. Diện tích – Dân số:
Xã Đông Trung có tổng số diện tích tự nhiên là : 434,59 ha . Dân số theo tổng điều tra tổng số dân năm 2019 là: 5216 người ; với 1636 hộ.